Heropleving vanaf de jaren 60

Heropleving vanaf de jaren 60

Vanaf 1960 hecht de stad veel waarde aan haar erfgoed. Ze koopt de ontbrekende percelen over met het oog op de renovatie van de site, ze verwijdert de overwoekerende begroeiing en ze plaatst tralies voor de ramen en deuren om de gebouwen te beschermen.

In de jaren 70 en 80 stimuleert het opkomende toerisme de stad om op dit elan verder te doen. Voor de bezoekers is er een openbaar wandelpad rond het kasteel, op de vrijgemaakte onderwal. De deuren van het kasteel gaan in de jaren 90 ook uitzonderlijk open voor het publiek ter gelegenheid van de Erfgoeddag.

Vanaf 2000 worden er met de steun van de Franse overheid en de Regio veiligheids- en spoedwerkzaamheden uitgevoerd. 

De hele kasteelsite is sinds 8 september 2010 officieel een ‘Historisch Monument’.  

In 2015 werd de koninklijke kapel Saint-Sauveur ingehuldigd nadat ze maandenlang in de steigers stond. Deze renovatie werd gefinancierd door Europa, de Franse overheid, de Regio, de stad en het mecenaatsfonds Le Printemps des Pierres de Sommières. 

Ook de komende jaren staan er ongetwijfeld nieuwe renovatieprojecten op stapel.